July 7, 2009

Fasiliti

Pemandangan Luar Surau Perdana (Tingkat atas sahaja)

Pejabat Mini Surau Perdana
Ruangan Masuk
Ruangan Wudhuk

Ruangan Azan

Ruangan Persalinan
Ruangan Solat Siswa

Ruangan Solat Siswi

Ruangan Taklim (Bacaan Kitab)
Ruangan Kuliah
Ruangan Pembacaan
Ruangan Publisiti
Ruangan Tabung Permata

Ruangan Laporan Kewangan
Ruangan Dapur
Ruangan Makan